Polskie Towarzystwo Chitynowe / Polish Chitin SocietyInstytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych / The Institute of Biopolymers and Chemical Fibres
Where you are: PTChitConferences

Conferences

Z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie uczestników, z powodu zwiększonego prawdopodobieństwa zarażenia się wirusem SARS-Cov-2, organizatorzy podejmują decyzje o odwołaniu XXVI Konferenecji Polskiego Towarzystwa Chitynowego która miała się odbyć w dniach 25-27 września w Toruniu.Szanowni Państwo,

informujemy, że XXV Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego odbędzie się w dniach 25-27 września w Toruniu.

Szczegółowe informacje na temat konferencji podane zostaną w najbliższym czasie.

 

Institute of Biopolymers and Chemical Fibres

Seat of PTChit is Institute of Biopolymers and Chemical Fibres

ul. M. Skłodowskiej Curie 19/27, 90 - 570 Łódź, Poland • tel. + 42 638 03 38 (39), fax: + 42 637 65 10,

e-mail: ibwch@ibwch.lodz.plbiomater@ibwch.lodz.pl

facebook